Slavní rodáci a obyvatelé Pátku

Lanz

houslařský mistr
KDY: 17. století

Bendů

houslařská rodina
KDY: 17. století
ZAJíMAVOST: Jeden exemplář jejich houslí je uložen v Národním muzeu v Praze

Bedřich Schnirch

inženýr, projektant a inspektor c. a k. státní dráhy v Praze
KDY: narodil se v Pátku 7. června 1791, zemřel 25. listopadu 1868 ve Vídni

Bedřich Schnirch se narodil v páteckém zámku v rodině správce premonstrátského hospodářství. Do školy chodil patrně v Radonicích nad Ohří, ale možná v Peruci. Střední školu studoval v Hornu a po smrti otce v dolnorakouské Kremži. Ve studiích pokračoval v letech 1819 - 1821 na vídeňské polytechnice. Pro hraběte Franze Antona Magnise, majitele Strážnického panství, navrhl technickou novinku - řetězový most, první v kontinentální Evropě. V roce 1842 se stal hlavním inženýrem na vídeňském ředitelství železnic. Na světové výstavě v Londýně v roce 1862 získal zlatou medaili za konstrukci řetězového mostu přes vídeňský dunajský kanál, postavený 1847-1848 Vojtěchem Lannou. Za své celoživotní zásluhy obdržel rytířský kříž řádu Františka Josefa.

Strážnický řetězový most - první řetězový most v kontinentální Evropě o délce 29m byl vybudován podle jeho projektu ve Strážnici přes řeku Moravu v roce 1824.

Most přes Ohři - řetězový most přes Ohři u Žatce vystavěn v letech 1826-1827.

Most císaře Františka I. - most císaře Františka I. byl v Praze po Karlově mostě v pořadí teprve druhým trvalým mostem přes Vltavu. Vznikl v letech 1839–1841 u dnešního Národního divadla a jeho stavba stála přibližně 330 000 zlatých. Roku 1898 byl provoz na mostě ukončen.

Stádlecký most - most dal v letech 1847–1848 postavit podle projektu Bedřicha Schnircha a Františka Josefa Gerstnera českobudějovický podnikatel Vojtěch Lanna. Původně vedl přes Vltavu v Podolsku (na silnici z Tábora do Písku). V 30. letech 20. století jej nahradil železobetonový Podolský most, ale oba mosty zde existovaly společně ještě osmnáct let. V sedmdesátých letech 20. století byl řetězový most rozebrán a přemístěn ke Stádlci do údolí Lužnice. Je to jediný dochovaný most v empírovém stylu v naší zemi.

Řetězové střechy - v roce 1826 získal B. Schnirch patent na stavbu střech z kujného železa, tj. visutých nebo zavěšených střech, a společně se svým synovcem Ing. Josefem Emanuelem Schnirchem se věnoval jejich stavbě další dva roky. Důvodem pro jejich stavbu byla snaha o omezení častých požárů. Jedinou střechou, která se zachovala do dnešní doby, je střecha domu v historickém centru Banské Bystrice. Jedná se o jedinou střechu tohoto druhu na světě.

Emil Holub

cestovatel
KDY: rodina se do Pátku přistěhovala roku 1857 z Holic, Emil Holub poté studoval na gymnáziu v Žatci

Benedikt Roezl

cestovatel, zahradník
KDY: do Pátku se jeho rodina přistěhovala roku 1829, mladý Benedikt zde navštěvoval místní školu

Václav Březina

malíř
KDY: narodil se v Pátku r. 1862, zemřel r. 1906 v Jindřichově Hradci

Václav Svatopluk Březina se narodil v Pátku v rodině ředitele školy. Po absolvování gymnázia studoval na pražské Akademii u profesora Františka Čermáka. Později odešel do Vídně, kde se seznámil s J. Mařákem, vrátil se s ním do Prahy a stal se jedním z prvních žáků speciální krajinářské školy prof. Julia Mařáka na pražské malířské Akademii (později jej J. Mařák vyzval ke spolupráci na výzdobě interieru Národního muzea). Po ukončení studia žil v Lenešicích a po r. 1902 se odstěhoval do Mladé Boleslavi, kde si otevřel soukromou krajinářskou školu. Svými obrazy obesílal výstavy v Praze, samostatně vystavoval v Mladé Boleslavi a Jindřichově Hradci, kde se jeho tvorba pro vážné onemocnění srdce náhle uzavřela. Pochován byl v rodinném hrobě v Lázních Bělohrad, ale po čase byly jeho ostatky převezeny do Prahy na Vyšehradský hřbitov. V Pátku je jeho odkaz připomenut ve výstavní síni zámku.

Hrady a zámky Českého středohoří a Poohří: Milešov - Pátek - Skalka - Stekník - Vrbičany
  © 2019 Alšík & Co. ~ All rights reserved | Design by W3layouts