Zajímavosti v okolí zámku

Hrady, zámky, zříceniny

 • Blešno (zaniklý hrad, 22km)
 • Boreč (zámek, 24km)
 • Házmburk (hrad, 12km)
 • Hradišťany (hradiště, 27km)
 • Kostomlaty (hrad, 32km)
 • Košťálov (zřícenina hradu, 24km)
 • Oltářík (zřícenina hradu, 22km)
 • Oparno (zřícenina hradu, 30km)
 • Ostrý (zřícenina hradu, 25km)
 • Pnětluky (zámek, 22km)
 • Vlastislav (hradiště, 22km)
 • Kopce, vrcholy, vyhlídky

 • Boreč (24km)
 • Holý vrch (25km)
 • Lipská hora (25km)
 • Zajímavá místa

 • Památník setkání tří císařů (10km)
 • Ubytování

 • Penzion Za Dubem (6km)

 •  

  Hradiště Hradišťany

 • Zbytky rozsáhlé fortifikace na druhém nejvyšším kopci (752 m nad mořem) levobřežní části Českého středohoří. Vrcholová plošina je tvořena nejvýše položenou loukou tohoto pohoří, tzv. primárním bezlesím, pozůstatkem stepní krajiny vzniklé po konci doby ledové. O historii hradiště se mnoho neví, snad mohlo jít o kultovní místo. Nalezena zde byla pouze keramika knovízské kultury a dvě neolitické sekerky.
 • ^ nahoru ^

 • Hradiště Vlastislav

 • Nedaleko zámku v místě Na šancích se nacházejí zbytky hradiště, dle pověstí sídlo bájného knížete Vlastislava.
 • ^ nahoru ^

 • Zaniklý hrad Blešno

 • Nevelký hrad neznámého jména se rozkládal nad vsí Blešno, na skalnatém, sutí pokrytém vrchu. O historii hradu se nedochovaly žádné písemné zprávy. Při průzkumu byl prozatím nalezen jediný střep datovaný do 14.–15. století. Specifickým rysem hradu je vysunuté opevnění, které se objevuje na hradech vybudovaných nebo přestavěných husitskými hejtmany. Pravděpodobně se jednalo o vojenský opěrný bod, v jehož konstrukcích výrazně převládalo dřevo.
 • Jádro hradu Blešno Výhled z vrchu Blešno
 • ^ nahoru ^

 • Zámek Boreč

 • Renesanční, barokně upravený zámek na místě gotické tvrze. Původní trojkřídlá podoba s arkádami otevřenými do nádvoří byla v 19. století narušena zbouráním západního křídla. Soukromý majitel v posledních letech výrazně přispěl k devastaci zámku. Vybydlený, nepřístupný.
 • Majitelé zámku i se svými psy obývají první patro zámku... ...zatímco bývalé nádvoří používají jako smetiště.
 • ^ nahoru ^

 • Hrad Házmburk

 • Hrad s původním jménem Klapý, založen pravděpodobně Lichtenburky, získal své jméno po nejvýznamnějších majitelích - rodu Zajíců z Valdeka (německy zajíc = der Hase). V roce 1613 přešel již pustý hrad do vlastnictví Šternberků. V roce 1676 se stali majiteli Dietrichštejnové a od roku 1858 Herbersteinové. 26m vysoká Bílá věž je upravena jako rozhledna s nádherným kruhovým výhledem.
 • Přístupný pouze v návštěvních hodinách březen - prosinec 10 - 16 (resp. 18).
 • ^ nahoru ^

 • Hrad Kostomlaty

 • Zřícenina šlechtického hradu z první poloviny 14. století, někdy nesprávně nazývána jako Sukoslav. Věž upravena jako rozhledna. Jedná se o hrad bergfritového typu s dvoudílnou dispozicí. Opuštěn na konci 16. století.
 • Areál hradu je celoročně volně přístupný, věž a horní hrad pouze od dubna do října 10 - 16.
 • ^ nahoru ^

 • Zřícenina hradu Košťálov

 • Zdaleka viditelná zřícenina hradu Košťálov, jedna z typických dominant Českého Středohoří. Založen neznámým stavitelem (možná pány z Házmburka) někdy v průběhu 14. století, první písemná zmínka roku 1372. Za Kaplířů ze Sulevic byl roku 1422 obléhán husitským vojskem.
 • ^ nahoru ^

 • Zřícenina hradu Oltářík

 • Zřícenina hradu husitského vojevůdce Jakoubka z Vřesovic, založeného roku 1426 na vrcholu stejnojmenného zalesněného kopce nad vsí Děkovka. Od roku 1554 zmiňován jako pustý.
 • ^ nahoru ^

 • Zřícenina hradu Oparno

 • Zřícenina mohutného hradu s plášťovou zdí, jednoho z nejstarších hradů v kraji, postaveného Smilem z Vchynic kolem roku 1344 v malebném opárenském údolí. Z tohoto místa prý věštila kněžna Libuše při svých cestách do Stadic za Přemyslem. August Sedláček uvádí zprávu, že král Václav IV. potvrdil Vchynským starodávné právo na ochranu lovosického statku, kde tvrz v té době ještě nebyla.
 • ^ nahoru ^

 • Zřícenina hradu Ostrý

 • Zřícenina gotického hradu Ostrý (Wostrey) v jícnu čedičové sopky, který postavil kolem r. 1433 Václav Kaplíř ze Sulevic. Dodnes se dochovalo jen několik zdí, vstupní brána a vně vnitřního hradu i jedna místnost. Zpustl po r. 1535.
  Roku 1784 na hradě s povolením milešovského hraběte jistý zedník postavil pivní šenk a čepoval zde občerstvení pro návštěvníky. V noci pilně kopal a hledal poklad, nalezl však jen staré ostruhy a jiné železné věci.
 • ^ nahoru ^

 • Zámek Pnětluky

 • Obdélný, patrový zámek, přestavěný z tvrze Alberta Kaplíře ze Sulevic (první zmínka o tvrzi 1542). U zámku zbytky zámeckého parku. Vybydlený, nepřístupný.
 • ^ nahoru ^

 • Boreč

 • Vrch Boreč (německy Boretzer Berg, 449 m) - kopec, který v zimě nezamrzá. Zdejší geologická zvláštnost spočívá v tom, že celý vrch je protkán sítí malých skalních puklin, které ústí jak na úpatí kopce, tak na jeho vrcholu, kde jsou uměle rozšířeny. V zimě pak kopec při úpatí nasává studený vzduch z venkovního prostředí, který prochází celou soustavou vnitřních puklin, ve kterých se ohřívá od okolní horniny, a je podstatně teplejší vyfukován zpět do ovzduší nahoře na temeni kopce. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu vůči okolnímu prostředí může být až 20 °C. Na specifické mikroklimatické poměry je vázán výskyt rostlinných druhů, které nesnášejí pokles teploty pod 0 °C, např. játrovky borečka vzácná (Targionia hypophylla).
 • ^ nahoru ^

 • Holý vrch

 • Nezalesněná vyvýšenina nad vsí Sutom v sedle mezi výraznějšími vrcholy Sutomský vrch a Jezerka. Z vrcholu je kruhový rozhled po Českém středohoří a do údolí potoka Modly.
 • ^ nahoru ^

 • Lipská hora

 • Znělcový masiv hory s přírodní rezervací s výskytem teplomilných rostlinných společenstev na trachytovém podloží. Vrchol hory je relativně obtížně přístupný. Z vrcholu je výhled na okolní hrady, na Milešovku a do širokého okolí.
 • ^ nahoru ^

 • Památník setkání tří císařů

 • Dne 17.8.1813 z tohoto místa přihlíželi přehlídce vojsk rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a pruský král Bedřich Vilém III.
 • ^ nahoru ^


 • Hrady a zámky Českého středohoří: Milešov - Skalka - Stekník - Vrbičany
    © 2019 Alšík & Co. ~ All rights reserved | Design by W3layouts